HOME

Shopping Helper tìm giúp bạn tất cả sản phẩm tuyệt vời trên thế giới,
Dịch vụ Showapple
Shoppingmall Agent Platform Service
링크를 SNS에 올리기만 하면 적립금을 현금으로!
Slider

Shopping mall mong muốn khách hàng quảng bá cho mình.
Tuy nhiên, thông thường tất cả khách hàng đều không tích cực quảng bá cho shopping mall.

Có khách hàng tích cực giới thiệu shopping mall bản thân yêu thích đến những người khác.
Nhưng việc giới thiệu này hoàn toàn không được nhận lại gì.

Công ty cổ phần kỹ thuật quốc tế Seoul nghĩ rằng
Thứ nhất, nếu chúng ta xác nhận được giới thiệu của khách hàng có dẫn đến hành vi mua hàng khác không?
Thứ hai, theo đó nếu những khách hàng giới thiệu này có thể nhận lại một khoản phí dịch vụ nhất định?Thì đó chính là nền tảng mang đến sự hài lòng cho cả cửa hàng và người tiêu dùng.

Vì thế chúng tôi đã phát triển Dịch vụ Showapple (Shoppingmall Agent Platform Service)và bắt đầu dịch dụ nền tảng hợp lý mang đến lợi nhuận cho tất cả khách hàng và shopping mall có thể quản lý tự động và xem hiện trạng bán hàng tức thì có được nhờ khách hàng giới thiệu.

Giới thiệu dịch vụ

Các shopping mall đăng ký trở thành đối tác của Dịch vụ Showapple.

Bắt đầu marketing bằng cách lan truyền trên mạng xã hội một cách hiệu quả thông qua những Shoppingmall Agent.

Khách hàng của shopping mall đăng ký trở thành Shoppingmall Agent của Dịch vụ Showapple.

Mỗi shopping mall mà bạn muốn hoạt động sẽ nhận được link URL mới của shopping mall đó và mời thêm các khách hàng mới bằng URL này trên mạng xã hội.

Những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội được khuyến khích đăng ký trở thành Edu Partner trong Shoppingmall Agent của Dịch vụ Showapple.

Những bí quyết hoạt động mạng xã hội của bạn được truyền tải đến những Shoppingmall Agent trong nhóm, liên kết đến hành vi mua hàng và bạn được nhận phí dịch vụ.

Người tiêu dùng giới thiệu sản phẩm phù hợp cho người tiêu dùng với giao dịch trực tiếp cùng shopping mall tự sở hữu/ shopping mall độc lập.
Đại lý Shopping mall giới thiệu bằng cách tổng lọc sản phẩm/ lan truyền sức ảnh hưởng

Hướng dẫn sử dụng

1. Tuyển dụng các Shoppingmall Agent

Shoppingmall Agent cần điền và nộp Đơn đăng ký Shoppingmall Agent cho shopping mall mà mình muốn cùng hoạt động

2. Được cấp link Shoppingmall Agent

Cấp link URL chia sẻ theo ngôn ngữ, shopping mall cho các Shoppingmall Agent

3. Đào tạo và hoạt động

Đào tạo về hợp tác marketing trên mạng xã hội từ các Edu partners của Shoppingmall Agent.
Shoppingmall Agent sử dụng link URL chia sẻ trên mạng xã hội hay website của mình và thực hiện quảng bá

4. Mua hàng

Mua hàng bằng link URL của Shoppingmall Agent.

5. Xem hiệu quả bán hàng tức thì

Thanh toán phí dịch vụ theo tỷ lệ đã ký kết tùy theo mỗi shopping mall trên nền tảng Shoppingmall Agent của Dịch vụ Showapple,
Shoppingmall Agent có thể xem trực tiếp tình hình phí dịch vụ ngay thời điểm đó tại www.wowinkorea.com

6. Thanh toán phí dịch vụ

Thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cho Shoppingmall Agent

Shoppingmall Partner

Thực phẩm

보물상점

블랙타이거몰

세계치킨

평창 88송이

제이드몰

(주) 신나게푸드

Quần áo

세븐틴스

반티뱅크

이도인더스트리

티티뱅크

Mỹ phẩm

미젠

팜스이숖

팜스이샵

Thú cưng

꼬시다

Quà tặng

생기도자기

갤러리콘

갤러리콘

블랙타이거분양몰

아토제이드

Edu Partner

쇼핑점빵

강릉꽁지

블링썬에듀