HOME

Дэлхийн бүх “WOW” г олоход туслах Шоппинг Хелпер,
Showapple service
Shoppingmall Agent Platform Service
링크를 SNS에 올리기만 하면 적립금을 현금으로!
Slider

Шоппинг молл эрхлэгчид үйлчлүүлэгч өөрсдийнх нь барааг сурталчилж өгөхийг хүсдэг.
Гэвч бүх үйлчлүүлэгчид шоппинг моллыг идэвхитэй сурталчилдаггүй.

Зарим нэг үйлчлүүлэгчид өөрт таалагддаг шоппинг моллоор үйлчлүүлэхийг бусдад идэвхитэй санал болгодог.
Гэвч ингэж сурталчилсны хариуд нь үйлчлүүлэгчид ямар ч ашиг ирдэггүй.

Тиймээс Сөүл Олон Улсын Технологи ХК
Нэгдүгээрт, Хэрвээ үйлчлүүлэгчийн санал болгосон бараа худалдагдсан гэдгийг мэдэх боломжтой бол?
Хоёрдугаарт, Үйлчлүүлэгчид худалдагдсан барааны үнэнээс тогтмол шимтгэл төлдөг бол?
Шоппинг молл болон хэрэглэгчийн аль алинынх нь сэтгэлд хүрсэн платформ болно гэж тооцоолсон.

Ийнхүү тус компани үйлчлүүлэгчдийн санал болгосны дагуу худалдаалагдсан барааны тайланг шууд харж, автоматаар хянах боломжтой, шоппинг молл болон үйлчлүүлэгчийн аль алинд нь ашигтай Showapple service(Shoppingmall Agent Platform Service)платформыг зохион бүтээж, үйлчилгээнд оруулж эхлээд байна.

Үзүүлэх үйлчилгээ

Шоппинг молл нь Showapple service-д
шоппинг молл партнер болох өргөдөл гаргана.

Showapple service-ийн шоппинг молл агентүүдээр дамжуулан
SNS-р амнаас ам дамжуулан мэдээ тараах маркетингийг эхлүүлнэ.

Шоппинг моллын үйлчлүүлэгч нь Showapple service-д
шоппинг молл агент болох өргөдөл гаргана.

Өөрийн хамтран ажиллахыг хүсэж буй шоппинг молл тус бүрийн хувийн URL
авна. SNS орчинд тухайн URL-г ашиглан шинэ хэрэглэгчийг
татна.

Social Media power user нь,
Showapple service-н шоппинг молл агентад
Едю-партнер болох өргөдөл гаргана.

Өөрийн SNS нөү-хауг өөртэйгээ нэг грүпп болсон шоппинг молл агентуудад дамжуулаад, бараа худалдагдвал
шимтгэл авна.

Хэрэглэгч дотоодын өөрийн харъяа молл / Бие даасан моллтой шууд арилжаа хийнэ
Шоппинг молл агент куратор / хэрэглэгчдэд тохирсон бүтээгдэхүүнийг танилцуулна

Ашиглах арга

1. Шоппинг молл агентын зар

Агент өөрийн хамтран ажиллахыг хүссэн шоппинг моллд шоппинг молл агентийн өргөдлийн маягтыг бөглөж өгнө

2. Шоппинг молл агентийн линк авна

Шоппинг молл агентуудад шоппинг молл, хэл тус бүр дээр URL өгнө

3. Сургалт, үйл ажиллагаа

Шоппинг молл агент Едю-партнерын SNS маркетинг сургалтад хамрагдана.
Шоппинг молл агент нь өөрсдийн SNS болон вэб хуудсанд хувийн URL-г ашиглан сурталчилгааны үйл ажиллагаа явуулна

4. Худалдан авалт

Шоппинг молл агентийн ULR-р дамжин худалдан авалт хийгдэнэ

5. Борлуулалтын тайланг шууд харах

Showapple service-н шоппинг молл агентын платформ шоппинг молл тус бүрийн дүрэмд заасан хувь хэмжээний дагуу борлуулалтын шимтгэлийг тооцно
Шоппинг молл агент www.wowinkorea.com -с өөрийн борлуулалтын шимтгэлийн тайланг шууд харах боломжтой

6. Шимтгэл олгох

Сар тутамд тооцож гаргасан борлуулалтын шимтгэлийг Шоппинг молл агентад олгоно

Шоппинг молл партнер

Хүнсний бүтээгдэхүүн

보물상점

블랙타이거몰

세계치킨

평창 88송이

제이드몰

(주) 신나게푸드

Хувцас

세븐틴스

반티뱅크

이도인더스트리

티티뱅크

Гоо сайхны бүтээгдэхүүн

미젠

팜스이숖

팜스이샵

Тэжээвэр амьтан

꼬시다

Бэлэг дурсгал

생기도자기

갤러리콘

갤러리콘

블랙타이거분양몰

아토제이드

боловсролын түнш

쇼핑점빵

강릉꽁지

블링썬에듀